Síla stromů

Stromy jsou člověku důležitým dárcem energie, dodávají léčiva v podobě dřeva, listů, květů, plodů a kůry, které dokáží pomoci při mnoha potížích a hlavně produkují blahodárný kyslík..

Léčivou energii stromů můžeme využít i tak, že se opřeme o jejich kmen a necháme na sebe přímo působit jejich sílu. 

Jednotlivé druhy stromů vyzařují zcela specifické druhy léčivé energie:

Akát (Robinia pseudoacacia)

Trnovník bílý

Naplňuje energií, posiluje optimismus a dobrou náladu, přináší úlevu od stresu.

Bříza ( Betula pendula)

Nevěsta zahrad. ,, Jsem naděje"

Ztělesňuje spolu s jabloní a fíkovníkem mateřskou lásku, onu bezpodmínečnou lásku, po které touží každá živá bytost. Strom zasvěcení, na jedné straně do poznání dobra a zla a na druhé straně do všeléčící a sjednocující lásky. Strom světla a štěstí, úspěchu, strom "středu" přináší vděčnost síle stvoření všude kolem nás. Skromnost, věrnost, trpělivost, smysl pro širší společenství. Schopnost rozdávat a pomáhat bližním, posiluje cit a smysl pro rodinu. Zahání chmury, působí dobrou náladu, ochrana.

Borovice (Pinus sylvestris)

Matka moudrosti. ,,Jsem božské smíření"

Přináší štěstí, povzbuzuje pozitivní příjímání sebe sama, posiluje duševní rovnováhu, napomáhá k opatrnosti, pečlivosti i pilnosti. Pomáhá při kašli i rýmě, při dýchacích obtížích všeho druhu.

Černý bez (Sambucus nigra)

Vyhledává blízkost lidí. Má neobyčejně silné vyzařování. ,,Když začal být svět špatný, ukryly se všechny víly do bezu." Omlazuje duši a tělo, dodává energii, sílu i chuť do života. Symbolizuje život, lásku a smrt. Též smutek a utrpení (údajně byl z něho zhotoven kříž, na kterém byl ukřižován Ježíš a později se na něm oběsil Jidáš). Kvete na sv. Jana Křtitele, jako dík za cestu, kterou Jan Křtitel připravil pro Syna Božího Ježíše.

Sídlo mocných duchů a dobrých vil s velkou silou proti zlým mocnostem. Je spojen s velkou přírodní bytostí země. Sázel se u domu pro šťastné manželství a bohatou úrodu. V léčivých schopnostech před ním poklekněme a děkujme!

Dub (Quercus petraea)

Životní síla. ,,Jsem duchovní síla." přibližně 300 druhů

Nedá se pokořit, podporuje odvahu a sílu, zodpovědnost a radost ze života. Poskytuje ochranu malým a slabým - mír. Pomáhá stát se tím, čím opravdu jsme (být sám sebou). Pomáhá při zoufalství a malomyslnosti, podporuje myšlení a rozhodování. Dodává zdraví.

Hrušeň (Pyrus communis)

Zvláštní moc očištění od jedu v organismu, kultivace mužské energie, ( léčení poruch potence) posiluje srdce, příznivá na střeva.

Habr (památník loajality)

Úcta k životu. Dnes už velmi vzácný, má nejtvrdší evropské dřevo. Probouzí důvěru ve vlastní energii a schopnosti, dodává sílu vydržet a překonávat všechny nesnáze, pomáhá v toleranci a vyrovnání rozdílu. Má mnoho citu pro spravedlnost a chápání souvislostí, má smysl pro čest a velkorysé odpouštění, je proti absolutním soudům, proti každému fanatismu, raději přejímá vinu i nevýhody na sebe, má schopnost zachovávat správnou míru. Věrně slouží člověku.

Jabloň (Malus domestica)

Posvátný strom.

V keltské mytologii symbol dovršení a moudrosti. Strom lásky, poznání dobra a zla, symbol dokonalosti. Výrazem spojení člověka s přírodou, mezi životem a smrtí, mezi tímto a oním světem (sjednocuje oddělující). ,,AVALON" = jablečná země - keltské označení pro nadpřirozený svět - zemi blahobytu a míru - ráj. Schopnost pomáhat trpícím. Pomáhá při pocitech nečistoty a hanby. Stimuluje harmonii a vnitřní očištění. Ženský princip, plodnost, dlouhověkost, posiluje nervovou soustavu i srdce. Věčné mládí a blaženost.

Jasan (Fraxinus excelsior)

,,Jsem život."

Pomáhá svobodě, posiluje schopnost chápat posloupnost věcí i života, posiluje vůli, mírní deprese i smutek. Posiluje vnitřní připravenost, nezávislost, ctižádost (pozor na chorobnou!). Germáni věřili, že první muž byl z jasanu a žena z olše. Má moc nad vodou. Výroba luků, šípů a oštěpů je od pradávna spjata s jasanem. Kouzelné hole Druidů byly též z jasanu. Aktivuje sílu vůle a podvědomí, pomáhá proti depresím, posiluje tělo při problémech a starostech, rozptyluje obavy.

Javor (Acer)

Posiluje otevřenost poctivost, bojuje o identitu, má rád pohyb, hledání věčných pravd, duchovna a víry. Posiluje dlouhověkost, mírní horečky, tiší emoce, zklidňuje děti, léčí nespavost.

Jeřabina (Sorbus aucuparia)

"Miláček ptáků."

Byla zasvěcena Donarovi. Přináší štěstí, chrání před zlými kouzly.

Dýchá mottem: "Zlepši sebe sama, pak můžeš zlepšit svět."  


Jilm (Ulmus)

,,Jsem oběť."

Velmi vzácný. (Nejcitlivější strom na okolní vlivy a exhalace). Podporuje velkorysost, dobré smýšlení, pilnost, spolehlivost, tvůrčí sílu, smysl pro spravedlivou míru. Dodržuje pravidla hry, má ochotu pomáhat. Chce jít svou vlastní cestou, pomáhá překonat strach, je individualista.

Jalovec (Juniperus communis)

Dárce života.

Posiluje a osvěžuje, zahání zlé duchy, posiluje a podporuje nervy a psychiku, povzbuzuje. Hojně užíván v aroma-terapii i léčitelství. Staré pořekadlo: ,, Užívejte jalovec, jezte bedrník, nebudete stonat, nebudete mřít. Jalovcový prut sloužil jako zbraň proti zlým duchům.

Kaštan jedlý (Castanea sativa)

Otevírá cestu k humoru, pomáhá nalézat pravdu, nesnáší faleš a lež, napomáhá v hledání a uvědomění si harmonie mezi rozumem a citem. Pomáhá také k rozpoznání tenké hranice mezi lží a pravdou. Vhodný na srdce, krevní oběh, ledviny, při špatném stavu vlasů.

Lípa (Tilia)

"Svaté dřevo."

Symbol Slovanů (náš národní strom). Symbolizuje něžnost a jemnost slovanské povahy. Přináší štěstí. Poskytuje ochranu proti zlým mocnostem, pomáhá nalézt pravdu a smířit rozhádané strany. Zvyšuje citlivost na vyšší duchovní úrovně. Léčí a posiluje srdce, napomáhá proti nespavosti, léčí horní cesty dýchací, žaludek, střeva. Má omlazující účinek.

Líska ( Corylus avellana)

"Strom počátku."

Přírodní ochrana před chaotickými silami nadpřirozeného světa (bleskem, ohněm, hady, divokými zvířaty, nemocemi a zlými kouzly). Též strom moudrosti, inspirace, poezie a věštění. Do lísky prý nikdy neuhodí blesk, neboť podle legendy pod ní často odpočívala Panna Maria. Rozjasňuje mysl, odhání chmury. Spánek pod lískou přináší významné jasnovidné sny. Kdo u sebe nosí lískový prut, má ochranu proti zlým mocnostem onoho světa, ale může i síly a energie nadpřirozeného světa vysledovat - řídit - ovládnout, nebo je ,,odtamtud" převést na tento svět. Lísková hůlka je pro znalce a dobrého člověka opravdovou kouzelnickou hůlkou. Zasvěcenec dokáže pomocí lísky nalézt skryté poklady, vodní prameny, ovlivnit počasí. Je zasvěcená tzv. Bílé Bohyni plodnosti.

Olše (Alnus)

"Strom přicházejícího konce."

Obnova sil, posiluje duševní moc člověka, ochrana před hádkami a spory. Pomáhá v nesnázích a od bolesti. Na píšťalku z olše se přivolává vítr. Germáni věřily, že první muž pochází z jasanu a žena z olše.

Oliva (Olea europea)

Druhý nejdéle žijící strom v Evropě (až 2000 let).

Symbol pro štěstí a blahobyt. Pomáhá k harmonii, spravedlivosti a kráse kolem nás. Sloužit společenství - pro spravedlnost, nezištnou obětavost, odvahu a střídmost. V bibli se říká, že holubice přinesla na Noemovu archu olivovou snítku jako symbol naděje a míru.

Ořech vlašský (Juglans regia)

Též královský.

Pomáhá jít do věcí naplno a s velkou trpělivostí. Podněcuje objektivu a svobodný pohled na věc. Posiluje sílu podvědomí. Léčení mysli a spojení s vyšším já. Pomáhá ženám v přechodovém období a při přecitlivělosti, obnovuje ženskou plodnost.

Smrk (Picea abies)

"Strom života."

Bdí nad každým zrozením, dodává pocit síly a pevnosti (životní síla). Upevňuje nervy, pomáhá při revmatismu, bolestech zad a páteře.

Škumpa  

Je souměrná. Užívá se v homeopatii - klouby, nehybnost, záda, příušnice, nespavost, atd...

Pomoc pro individualisty, pro lidi, kteří byli fyzicky i psychicky týráni, zažili ponížení, ztratili úctu k sobě, nenašli zastání... Má neobvykle zbarvené dřevo a lidé ji nemají příliš rádi kvůli jejím rozpínavým kořenům. ,,Asi má velkou chuť žít a nevzdávat se - nepustit se."

Švestka

Původně slíva, k nám se dostala od Římanů.

Pochází z orientu. Má v sobě mnoho energie. Pomáhá léčit partnerské vztahy. Chrání srdce, celková ochrana.

Šeřík

Neodmyslitelně pojen s měsícem květnem - lásky čas, naděje, radost. Pokud jste si jej vybrali, váš duch i cit přesně vědí, co potřebujete, naslouchejte jim a nechte se jimi vést. Vyrábí se z něj od nepaměti lžíce. 

Třešeň (Prunus avium)

Pomáhá při strachu, mobilizuje odvahu, snižuje únavu, kultivuje energii ženy.

Omlazuje tělo i obličej, pozitivní vliv na potenci.

Topol (Populus)

Přes 30 druhů. ,,Rád sedí pevně v sedle."

Pěstuje a opatruje své vztahy, nabízí spolehlivost těm, kdo jsou spolehliví. Dodává skromnost, otevřenost, mnohostrannost. K navazování kontaktů a ke komunikaci, je otevřený. Překonává nejistotu.

Vrba (Salix)

,,Jsem láska." (Strom měsíčního božstva, přes 300 druhů)

Velká schopnost tolerance a soucítění s lidmi, živoucí vnímání života jaký je a jaký by mohl být. Napomáhá intuici a citu. Zachovává svěžest, klid a mír. Symbol moudrosti a inspirace. Stimuluje pocit zodpovědnosti, odpuštění a viny. Může být symbolem smutku, ale také obnovy víry v znovuzrození. Přináší schopnost na nazírání do budoucnosti. Ochraňuje před zlými vlivy.